Hier wordt de inhoud voor id "container" weergegeven

 

Wil je weten waar ik mijn inspiratie haal, waar ik mijn informatie vind en hoe ik dat alles bewerk tot een boek? Ik kom graag naar je toe voor een lezing in de klas of de bib.

Mijn lezingen richten zich tot groepen jongeren en/of geïnteresseerde volwassen van maximaal 30 personen, liefst voorbereid. Reken per lezing ongeveer een lesuur.

Het is leuk dat de organisator over een beamer en een projectiescherm beschikt, zodat ik mijn lezing kan ondersteunen met een powerpoint-presentatie.

Een beperkt aantal van mijn lezingen kan gesubsidieerd worden door de Stichting Lezen. Als je in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvang je 100 € per lezing. De rest van de kosten worden in onderling overleg besproken. Voor meer info, klik op onderstaand logo.